AVL Vietnam - January/February 2022

Tạp chí AVL TIMES (Phiên Bản Việt Nam) Tháng 1-2 / 2022 đã được phát hành


AVL TIMES là tạp chí kĩ thuật số về Âm thanh chuyên nghiệp, Video, Ánh sáng và các công nghệ giải trí. Click vào trang bìa để download miễn phí.Untitled design (1).gif
AVL Indo-ad (1).png
AVL Indo-ad.png
ig-ad2.png
T11 WebBanner 300x250 ka01.png